Έχουμε την τιμή να μας εμπιστεύονται, δίνοντάς μας την αντιπροσωπεία και χονδρική διάθεση των προϊόντων τους, κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες της ποδηλατικής αγοράς. Αυτές είναι:

21

Lightweight

www.lightweight.info
37

Prototype

www.prototype.pt
17

THM Carbones

www.thm.bike
101

Carbon Ti

www.carbon-ti.com
89

Extralite

www.extralite.com
65

Veloflex

www.veloflex.it
38

Ceramic Speed

www.ceramicspeed.com
6

Specialite TA

www.specialites-ta.com